Interview Unit4 – CCDNA Awards 2016

Vandaag vinden de CCDNA Awards 2016 plaats. Bedrijven die hun klanten bovengemiddeld centraal stellen worden bekroond met een speciale award. Maar hoe klantgericht zijn de sponsoren van het event? Een vraaggesprek met Marc de Vries, al 12,5 jaar sales manager bij Unit4. Unit4 is hoofdsponsor van de CCDNA Awards.

Marc, om te beginnen: waar zouden mensen Unit4 van kunnen kennen?
Unit4 levert business software voor dienstverlenende organisaties. De markten waarin wij opereren zijn onder andere zakelijke dienstverlening (professional services), onderwijs gezondheidszorg, financiële dienstverlening en de Publieke Sector. Klanten waaronder BNN VARA, Royal HaskoningDHV, Staatsbosbeheer en Wageningen Universiteit. Ook werken wij intensief samen met BearingPoint.

Hoe ziet de samenwerking tussen jullie en BearingPoint eruit?
BearingPoint is een ‘trusted advisor’ en heeft goed inzicht in bedrijfsprocessen van hun partners en weet daarom ook waar er geoptimaliseerd kan worden. Wij leveren de software die daarvoor nodig is. We kijken ook samen naar de markt om klanten verder te helpen en kunnen ook samen een implementatie uitvoeren bij een klant.

Vanavond vindt de uitreiking van de CCDNA Awards plaats. Zijn jullie als hoofdsponsor zelf ook genomineerd?
Nee, onze categorie is niet in het onderzoek opgenomen. Maar we hebben zeker kennis van klantgericht ondernemen!

In hoeverre staat de klant bij jullie centraal?
Zeer centraal. Voor de toepassing die wij leveren heeft het geen zin om een dertien-in-een-dozijn softwarepakket te ontwikkelen. Simpelweg omdat iedere dienstverlenende organisatie zijn eigen manier van werken heeft. De vraag van onze klanten is daarom per definitie leidend voor de software die wij voor hen ontwikkelen. Onze pay-off is niet voor niets ‘In business for people’.  Daarbij is vooral ook de gebruikerservaring (user experience) belangrijk. De apps waar consumenten mee werken bepalen de maatstaf voor gebruiksgemak. Business software moet dus google-simple zijn.

Kan je een voorbeeld noemen?
Op ons platform Unit4 Ideas geven klanten aan welke delen van onze software ze aangepast willen zien en welke features er ontbreken. Software is namelijk nooit af, omdat het gedrag van de gebruikers en de markt constant verandert. Het lastige is wel dat iedere klant haar eigen inbreng het meest belangrijk vindt, maar daar hebben we iets moois op gevonden!

We laten andere klanten stemmen (vergelijkbaar met likes op Facbeook) op deze voorstellen zodat we daarmee goed inzicht hebben in de meest belangrijke wensen.

Dat klinkt als pure co-creatie: de klant bij de ontwikkeling van het product betrekken en zoveel mogelijk afstemmen op diens wensen.  Wat doen jullie nog meer om jullie klanten partners gelukkig te maken?
Naast accountmanagement bezoeken, houden wij klanttevredenheidsonderzoeken en hosten wij events en webinars om de nodige kennis en belangrijke insights met elkaar te delen. Daarnaast denken wij met een aantal van onze klanten op strategisch niveau na over ontwikkelingen binnen hun vakgebied, die de komende jaren mogelijk kan plaatsvinden. De (productontwikkelings)taak om daarop te anticiperen is aan ons.  

Onderscheiden jullie je ook nog op andere vlakken?
Goed dat je het vraagt want vaak wordt, al dan niet terecht, gedacht dat bedrijfssoftware in één vaste vorm wordt gegoten waardoor er in een later stadium geen of moeilijk aanpassingen gedaan kunnen worden. Unit4 is in dat opzicht zeer onderscheidend omdat de architectuur van onze software zodanig is ingericht dat er achteraf (na implementatie) wél makkelijk aanpassingen gedaan kunnen worden. Dat is ook nodig want in deze nieuwe economie, waarin dienstverlenende sectoren met een continue interne en externe veranderingen te maken krijgen, is real time aanpassen en optimaliseren key.

Hoe zien jullie de toekomst voor jullie?
Self driving (ERP) software wordt het nieuwe ding. Want wat als systemen zelf lerend zijn: de patronen van de gebruiker kunnen herkennen en daarop kunnen anticiperen? Een beetje vergelijkbaar met zelfsturende auto’s. Een eerste voorbeeld daarvan die we onlangs hebben ontwikkeld is een automatisch urensysteem. In plaats van dat je de gewerkte uren per dag moet registreren en indienen, wordt nu bij het beantwoorden van een aantal vragen automatisch een voorstel gemaakt en volledig automatisch verwerkt.

Dank voor dit leuke gesprek Marc, zien we je vanavond bij de uitreiking? Ik ben de hele avond aanwezig en Ik mag straks nog even op het podium een paar vragen beantwoorden. We hebben er zin in!

We houden ons vizier op scherp en wachten vol spanning op de bekendmaking van de winnaars. Tot vanavond!